Hírlevél feiratkozásMit kap cserébe?
- A legjobb ajánlatokat
- Akciók, hírek, meghívók
- Nyereményjátékok
Adatv?delmi t?j?koztat? ?s nyilatkozat


KÉRJÜK, HOGY AZ ALÁBBI TÁJÉKOZTATÁST FIGYELMESEN OLVASSA EL ÉS NE IRATKOZZON FEL A HÍRLEVÉL LISTÁRA, AMENNYIBEN AZ ALÁBBI FELTÉTELEKKEL NEM ÉRT EGYET. A HÍRLEVÉL LISTÁRA FELIRATKOZÁSSAL SZEMÉLYES ADATAINAK KEZELÉSÉHEZ HOZZÁJÁRUL.

Adatkezelés
Személyes adataim megadásával önkéntesen, visszavonásig, részletes tájékoztatás birtokában kifejezetten hozzájárulok ahhoz, hogy a The Phoenix Day Marketing Kft. (székhelye: 8800 Nagykanizsa, Munkás u. 10/d 1/4; cégjegyzékszáma: 20-09-074077; a továbbiakban „The Phoenix Day Marketing Kft.”) az önkéntesen megadott személyes adataimat direkt marketing tevékenység folytatása céljából kezelje (így különösen, de nem kizárólagosan a termékekkel, szolgáltatásokkal kapcsolatban részemre ingyenesen tájékoztatást, információt, reklámanyagot, hírlevelet, illetve egyéb marketinganyagot küldjön), valamint ahhoz, hogy az általam megadott személyes adatokat a The Phoenix Day Marketing Kft. statisztikai kiértékeléshez, illetve piackutatási célokra felhasználja. A hozzájárulásom visszavonásig érvényes.
Tudomásul veszem, hogy az adatszolgáltatás alapján telefonon, illetve e-mailen kaphatok megkeresést a The Phoenix Day Marketing Kft. részéről.

Kezelt személyes adatok köre
A The Phoenix Day Marketing Kft. az Ön által megadott személyes adatokat – név, e-mail cím, telefonszám– kezeli.

Adatkezelés célja
Az Ön által megadott adatokat a The Phoenix Day Marketing Kft., mint adatkezelő bizalmasan, a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályoknak – így különösen a 2011. évi CXII. törvénynek, valamint a 2001. évi CVIII. törvénynek - megfelelően kezeli, és azokat elsősorban az Ön által igénybe venni kívánt szolgáltatások teljesítésére, valamint termékeivel és szolgáltatásaival kapcsolatos információk eljuttatására, hírlevél küldésére, kapcsolattartásra használja fel, továbbá statisztikai kiértékeléshez, illetve piackutatási célokra.

Adattovábbítás
Ön kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a The Phoenix Day Marketing Kft. az Ön személyes adatait leányvállalatainak vagy társult vállalkozásainak, ügynökségeinek átadja. A The Phoenix Day Marketing Kft. az Ön adatait áruba nem bocsátja, azokat kizárólag az Ön által igénybe venni kívánt szolgáltatások teljesítésére, valamint termékeivel és szolgáltatásaival kapcsolatos információk eljuttatására, kapcsolattartásra használja fel, valamint statisztikai kiértékeléshez, illetve piackutatási célokra.

Adatkezelés időtartama
Az Ön által megadott személyes adatok az adatkezelési cél megvalósulását követően, illetve az Ön erről szóló írásbeli kérelme esetén kerülnek törlésre, eddig az időpontig a The Phoenix Day Marketing Kft. jogosult az Ön személyes adatinak kezelésére.
Abban az esetben, ha nem kívánja, hogy a továbbiakban megkeressük Önt, vagy adatai kezeléséhez a továbbiakban nem kíván hozzájárulni, hozzájárulását bármikor, bármilyen korlátozás vagy indokolás nélkül díjmentesen visszavonhatja az alább címen: The Phoenix Day Marketing Kft. 8800 Nagykanizsa, Táborhely u. 4., vagy ide kattintva.

Adatbiztonság
A The Phoenix Day Marketing Kft. biztosítja az Ön személyes adatainak biztonságát, továbbá végrehajtja azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint bevezeti azokat az eljárási szabályokat, melyek az Ön személyes adatainak megfelelő szintű védelmét garantálják.

Jogorvoslat
A The Phoenix Day Marketing Kft. bármikor lehetőséget biztosít Önnek arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését, zárolását vagy helyesbítését. Ezenkívül Önt megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. További kérdéseivel forduljon bizalommal hozzánk a kanizsacentrum.marketing@gmail.com e-mail címen.
 
Abban a nem várt esetben, ha az Ön által megadott személyes adatokkal kapcsolatos jogokat megsértik, Ön az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) szerint az illetékes adatvédelmi hatósághoz (jelenleg a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósága, címe: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.) vagy bírósághoz fordulhat. Az adatkezeléssel kapcsolatos részletes jogokat és jogorvoslati lehetőségeket az Info.tv. 14.§ -23.§, valamint az 52.§-71.§ tartalmazza.


Oldaltérkép   l    üzletek   l    Impresszum   l    Adatvédelem   l    Sajtószoba   l    Útvonaltervező   l    Videók   l    Partnereink   l    Teniszcentrum
Főoldal   l   10 éves a Kanizsa Centrum Tombola   l   Akciók   l   Események   l   Képek   l   Kapcsolat   l   Kiadó üzletek   l   Nyitva tartás

H-8800 Nagykanizsa, Táborhely u. 4.
Telefon: (06 93) 317 935
E-mail: iroda@kanizsacentrum.hu
Kanizsa Centrum Bevásárlóközpont